Osobní nástroje

Zápisy ze schůzek a měsíční bodování 2019/2020


26.6. (2019)

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š., Petr Z., Matouš S.

Program: Na začátku a na konci schůzky jsem se pomodlil já. Po celou dobu schůzky jsme byli sami, protože Káňata měla schůzku na Skalkách. Přichystal jsem si dvě hry na ven. První hrou byla vybíjená, ve které se ostatní nesměli hýbat, pokud vybíjející držel míč v rukou (míč mohl být hozen pouze spodem nad úroveň hlavy a vybíjený se nesměl v tu chvíli hýbat). Další dvě hry byly Vrácečka a vybíjená na způsob Stargate (viz hranostaj.cz). Závěr schůzky jsme věnovali přípravě na skautský slib z oblasti kapitoly Vztah k sobě (podkapitoly Denní řád, Mé dary i oblasti boje, Otcovství a Hledání nevěsty, „chození“) a vyhodnocení skautského roku 2018/2019 s vyhlášením výsledků, předáním cen a diplomů.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +4 b. ; Tomáš S. - +10 b. ; Petr Z. - +1 b. ; Josef Š. - +3 b.

 

Poznámka: Družinová schůzka, která proběhla dne 26.6. není součástí bodování za květen a červen roku 2019 a není součástí celoročního bodování 2018/2019.

 

2.10.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef Š., Petr Z.

Program: Schůzku začal a ukončil modlitbou Josef Š. Celou schůzku jsme byli v klubovně, protože pršelo. První aktivitou byly Šifry - každý měl za úkol zašifrovat podle různých typů šifer několik slov, na něž jsem pak měl přijít. Pro pohybovou hru na Kuny a slepici jsme se přesunuli do velké klubovny. Kuny měly za úkol sebrat slepici ve vymezeném prostoru a čase co nejvíce kuřátek (papírových kuliček). Ten, kdo ukořistil nejvíce kuřátek, získal nejvíce bodů. Na závěr schůzky jsme se přesunuli opět do malé klubovny, kde jsme se bavili o tématech Početí nového života, těhotenství a porod.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +3 b. ; Petr Z. - +5,5 b. ; Matouš S. - +2 b. ; Tomáš S. - +3,5 b. ; Matouš S. - -1 b.

 

9.10.


Přítomnost: Matouš S., Tomáš S, Petr Z.

Program: Nejdříve se pomodlil Tomáš S., a poté jsme šli ven, kde jsme hráli Zvedací honičku. Protože začalo pršet, šli jsme do velké klubovny a tam jsme hráli hru na kradení koštěte. Jeden z kluků byl obránce a měl koště ochránít před odnesením. Útočníci byli dva a jejich úkolem bylo odnést koště z kruhu obránce na svou základnu bez toho, aniž by byli zasaženi papírovou kuličkou od obránce. Po zasažení útočník ztratil jeden život ze tří a musel běžet na základnu dobít si život. Jestliže obránce své koště ubráníl po dobu dvou minut, zvítězil. V rámci přípravy na skautský slib jsme si na závěr schůzky povídali o potratu. Schůzku uzavřel modlitbou opět Tomáš S. Poprvé jsme na schůzce přivítali našeho nového podrádce Vojtu J.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +9,5 b. ; Tomáš S. - +7,5 b. ; Petr Z. - +3 b.

 

16.10.

Přítomnost: Ondřej Ch., Petr Z., Matouš S., Tomáš S.

Program: Po delší době k nám na schůzku zavítal Ondřej Ch, čehož jsme využili a svěřili jsme mu modlitbu na začátku a konci schůzky. Poslal jsem po něm diplom a cenu z vyhodnocení minulého skautského roku pro Josefa H. Ondrovi jsem cenu a diplom taky předal. První hrou byla hra od Vojty J., kterou jsme hráli venku. Jednalo se o rychlostí závod na čísla (jakmile bylo vyvoláno číslo některého kluka, tak jeho úkolem bylo co nejrychleji běžet do středu hřiště a ukořistit balón). Druhá venkovní hra od Vojty byla s kartami (kluci byli útočníci a jejich cílem bylo dostat se do kruhu obránců, v němž je obránci nemohli chytat, a kde si měli vzít kartu a opustit kruh tak, aby je obránci nechytili - obránci mohli chytat pouze mimo kruh). Ve druhé části schůzky jsme šli do klubovny, kde jsme rozebírali témata Chemická a chirurgická interupce a eutanázie. Po úplném setmění, čili v závěru schůzky, jsme si na zahradě zahráli dvě kola schovky.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +3 b. ; Matouš S. - +3,5 b. ; Tomáš S. - +3,5 b. ; Ondřej Ch. - +3,5 b.

 

23.10.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Petr Z., Josef Š.

Program: Schůzku začal a uzavřel modlitbou Petr Z. Po modlitbě si kluci vzájemně dávali hádanky ze sirek a hádanky na papíře (čísla, spojování bodů do obrazce několika povolenými čarami). Vojta J. si připravil hru na ven. Kluci byli ve skupince a skupinka se měla dotýkat země pouze povoleným počtem rukou a nohou (např. dvě ruce a čtyři nohy). Po této hře jsme vyčistili hřiště od listí a rozdělili se do dvou týmů a hráli jsme fotbal po tmě. Závěr schůzky patřil opět tématům na skautský slib. Diskutovali jsme spolu o utrpení a bolesti a začali jsme se bavit o homosexualitě.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1,5 b. ; Josef Š. - +1 b.

 

6.11.

Přítomnost: Josef Š., Petr Z., Tomáš S., Matouš S.

Program: První hodinu schůzky dohlížel na kluky Jirka G. st a já jsem dorazil v 18:38, kvůli prodloužené výuce ve škole. Program schůzky měl na starosti Vojta J. Na začátku a konci schůzky se modlil Petr Z. První hrou byla hoňka na zahradě a po ní šli kluci do klubovny, kde luštili tajenku v podobě morseovy abecedy. Po mém příchodu jsme se bavili o družinové a oddílové výpravě. Na závěr schůzky jsme šliopět ven, kde jsme hráli schovku.

Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny

 

13.11.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Petr Z., Josef Š.

Program: Tuto schůzku se modlil na začátku a na konci Matouš S. Dorazil jsem na schůzku později (17:34). Celou schůzku jsme byli v klubovně. První hrou byl Foukaný fotbal na stole a poté kluci luštili tajenku šifrovanou Petrovým klíčem. Dalšími hrami byla Židličkovaná na hudbu a hra se židlemi v kruhu zvaná Lístečky, srdíčka, kuličky (Každý z kluků měl přiřazenou jednu ze značek na mariášových kartách a podle toho, která karta byla vylosována, se kluci posouvali o jedno místo doprava na klín dalšího kluka nebo na volnou židli. Jestliže se kluci vrátili po jednom kole přesouvání na své místo, zvítězili.) Poslední aktivitou bylo povídání o homosexualitě, které je součástí přípravy na skautský slib.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +14 b. ; Tomáš S. - +10 b. ; Petr Z. - +3 b.

 

20.11.

Přítomnost: Petr Z., Josef Š., Tomáš S., Matouš S.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Marfy. Skoro celou dobu schůzky jsme uklízeli středisko a oddílovou klubovnu. Na závěr jsme si zahráli na papíře hru Lodě, kterou si pro nás připravil Josef Š.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +4 b. ; Matouš S. - +3 b. ; Petr Z. - +2 b. ; Josef Š. - +5 b.

 

 

27.11.

Přítomnost: Petr Z., Josef Š., Tomáš S., Matouš S.

Program: Podle modlitebního řádu byl na řadě Josef Š., a také že se na začátku i konci schůzky modlil. Chtěli jsme si zahrát fotbal a proto jsme šli na alespoň trochu osvětlené hřiště kousek od klubovny. Po fotbale jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme dělali skautskou přípravu podle Skautského nováčka a naší klasické oddílové přípravy (povídání o smrti). Kluci na příští schůzku dostali za úkol naučit se první dva body skautského zákona a do konce roku všech deset bodů. Poslední hrou, kterou si připravil Josef Š., bylo mikádo.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +4 b. ; Tomáš S. - +3,5 b. ; Matouš S. - -3 b. ; Tomáš S. - -2 b.  


Bodování za říjen a listopad 2019:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Tomáš S.

4.5

3.91

1.5

9.91

1.

Josef Š.

3.5

4.5

1.5

9.5

2.

Ondřej Ch.

0.5

4.5

0.5

5.5

5.

Petr Z.

4.5

4.5

0.5

9.5

2.

Matouš S.

4.5

3.64

1

9.14

4.


4.12.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Petr Z.

Program: Schůzku začal a ukončil modlitbou Tomáš S. Po modlitbě jsem vyhlásil bodování za měsíc říjen a listopad. Vojta J. vyzkoušel kluky z prvních tří bodů skautského zákona, které se měli doma naučit. Josef Š. si přichystal karetní hru Prší. Po ní jsme šli na náměstí a po cestě jsme hráli hry na hledání SPZ a na náměstí jsme dělali soutěže v hledání vánočních předmětů.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +9 b. ; Matouš S. - -1 b. ; Josef Š. - +9 b. ; Matouš S. - +1 b.


11.12.

Přítomnost: Petr Z., Matouš S., Tomáš S., Josef Š.

Program: Dohled nad kluky vykonával Václav Hasal, protože jsem byl na školním večírku v Ostravě. Kluci se na začátku a na konci schůzky pomodlili. Většinu času strávili venku, kde hráli na hoňku a opakovali si body skautského zákona.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +8,5 b. ; Josef Š. - +7,5 b. ; Tomáš S. - +9 b. ; Matouš S. - +5,5 b. 


18.12.

Přítomnost: Ondřej Ch., Josef Š., Matouš S., Tomáš S.

Program: Protože nás po dlouhé době navštívil Ondra Ch., byla mu svěřena modlitba na začátku a konci schůzky. První naší činností byly závody na průlezkách. Kluci měli co nejychleji sjet po skluzavce dolů a vyšplhat po tyči. U průlezek jsme si zahráli hoňku. Josef Š. nás pozval na punč, takže jsme šli na náměstí. V průběhu cesty z a na náměstí jsme hráli hru na hledání předem určeného typu SPZ. Občanský rok jsme uzavřeli předáním dárků podle vylosovaných čísel a bavili jsme se o Vánočních zvycích v rodinách. Josef Š. si připravil tři triky s kartami, které nám předvedl.

Plusové a mínusové body: Byly uděleny, ale zápis ze schůzky byl ztracen.


8.1.

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š., Petr Z., Matouš S.

Program: Schůzka byla zahájena modlitbou až v 18:15, protože kluci zdržovali povídáním. Modlitbu měl na začátku i na konci Matouš S. Po modlitbě jsme šli ven, kde jsme hráli na hřišti potmě s míčem hru Na trpaslíka (házení míče po obvodu kruhu, pokud někdo míč nechytil, dostal písmenko, z písmenek vznikla jeho přezdívka, jestliže míč nechytil vícekrát) a Bago (přihrávky s míčem a středovým obráncem v kruhu). Ke konci schůzky jsme šli do klubovny, kde jsme hráli hru na trénink paměti - pokračovací příběh o vánočních dárcích (jeden z kluků začal:,,Družina Medvědů a Orlíků dostala na Vánoce...” a ostatní měli přidávat do věty dárky, které dostali oni; takto se příběh postupně prodlužoval a poslední z kluků ho měl říct celý zpaměti). Kluci nesplnili úkol z minula, který jsem jim dal. Měli se naučit nazpaměť 10 bodů skautského zákona. Na 15.1. mají donést vyplněný úkol ze 13té strany Přípravy na skautský slib.


Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny. 


15.1.

Přitomnost: Josef Š., Tomáš S., Petr Z.

Program: Na začátku i na konci schůzky jsem se pomodlil. Vojta J. s námi tuto schůzku nebyl. Celou schůzku jsme byli vevnitř. Kluci dostali minulý týden úkol ze sešitku Příprava na skautský slib (úkol na straně 13 - Co si nejsnáze zapamatuji: slib, příkaz nebo zákon) a měli jej na tuto schůzku donést. Jako jediný vyplněný úkol donesl Josef Š. Přichystal jsem si rychlostní hru s míčkem a hrnci. Jeden z kluků schovával míček pod jeden ze tří hrnců. Kluci to neviděli a jak dostali povel, tak běželi ke svému hrnci, odklopili jej a ten, který z kluků našel míček pod svým hrncem, hodil jej po některém z kluků. Pokud jej trefil, dostal plusový bod a trefený šel schovávat míček v druhém kole. Přinesl jsem hru 50 hlavolamů se sirkami. Ten, kdo si vylosoval hlavolam a nejrychleji na něj přišel, získal bod. V teoretické části schůzky jsme se bavili o stavbě stanu, základech bezpečnosti při práci a o zacházení s nástroji (pila, nůž, sekera). Závěr schůzky jsme strávili ve velké klubovně a tam jsme hráli hry s prkénky na hlavách. Kluci měli oběhnout dva spojené stoly třikrát dokola v co nekratším čase. Poslední hrou byl duel na stole, při němž se kluci měli dostat co nejrychleji na stůl a zatřesením soupeřova těla mu srazit z hlavy desku.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +9 b. ; Josef Š. - +4 b. ; Petr Z. - +7,5 b. ; Tomáš S. - -2 b. ; Petr Z. - -1 b.


22.1.

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š.

Program: Schůzku zahájil a ukončil modlitbou Josef Š. Podle návrhu Vojty J. jsme vzali sekery a šli na zahradu, kde si kluci vyzkoušeli rozdělání ohně. Druhou část schůzky jsme strávili v klubovně, kde jsem klukům kontroloval úkol z přípravy na skautský slib (strana 13). Josef Š. vytvořil návrh nového loga našeho střediska a ten jsme připevnili na střediskovou nástěnku vedle okresní klubovny.  

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1 b. ; Josef Š. - +2 b. ; Tomáš S. - -1 b.


29.1.

Přítomnost: Petr Z., Josef Š., Matouš S., Tomáš S.

Program: Modlitba na začátku a na konci schůzky byla svěřena Tomášovi. Polovinu schůzky jsme strávili venku, kde se kluci snažili zapálit oheň. Přestože foukal vítr, tak se oheň podařilo rozdělat. Druhá polovina schůzky připadla na hraní AZ kvízu. Vítězem prvního kola se stal Matouš S., v druhém kole uspěl Josef Š. Vítězem finálového kola se stal Josef Š.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1 b. ; Tomáš S. - -1 b. ; Josef Š. - +1 b.


5.2.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef Š., Petr Z.

Program: Nejdříve jsme se pomodlili (Petr Z.). Téměř celou schůzku jsme hráli hru Activity Sport. Hráli jsme ve dvojicích a nejlepší skupinkou byl Matouš S. s Vojtou J. V přípravě na skautský slib jsme probírali zásady balení na výpravu a pravidla při chůzi ve skupině v terénu a po silnici. 

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +3 b. ; Matouš S. - +2 b. ; Tomáš S. - +1,5 b.


Bodování za prosinec 2019 a leden 2020:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Tomáš S.

4

3.73

1

8.73

2.

Josef Š.

4

4.5

2

10.5

1.

Ondřej Ch.

0.5

4

0

4.5

5.

Petr Z.

3

3.88

0.5

7.38

3.

Matouš S.

3

3.79

0.5

7.29

4.

 

12.2.

Přítomnost: Josef Š., Tomáš S.

Program: Na začátku a na konci schůzky jsem se pomodlil (Marfy). Tomáš S. donesl hry z domu, a tak jsme skoro celou schůzku hráli tyto hry: Uno kostky, Uno karty a Černý Petr. Závěr schůzky jsme věnovali historii skautingu, kterou se měli kluci naučit za domácí úkol z deníčku Nováček skautů a skautek.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +3,5 b ; Josef Š. - +4 b.

 

 

Akce dokumentů