Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oddíly / Troops / 3. oddíl Nový Jičín / 3rd WOSM and WAGGGS troop / Medvědi / Bear's patrol / Historie / History of our patrol

Historie / History of our patrol

Něco málo z naší historie... / A little bit of our history...

K vytvoření této družinky došlo v září po Zahájení skautského roku na Kojetíně, kde jsem se seznámil s rodiči dětí a objasnil jim následující průběh roku s tím, že družinka se bude zaměřovat na budoucí vlčata, tedy děti předškolního (5ti leté) a školního věku (6-8 let). Tohoto školního roku se nás každý týden v klubovně scházelo 5. Pro začátek, bylo to v úterý 1.10. 2013, kluci odhlasovali jméno nově vzniklé družinky, který je stále platný, Medvědi. Mezi ostatními návrhy na jména byly: např. kamzíci. O letních prázdninách roku 2014 jsme jeli na tábor, kde jsme strávili několik pěkných dní v přírodě.

  Další rok k nám přibyli další dva členové. Společně jsme tak proživali jednodenní výpravy v přírodě nedaleko Nového Jičína. Tento rok byl ve znamení rytířů, to znamenalo, že jsme se učili vlastnostem, které měli rytíři ve středověku. Na konci roku bylo vyhodnocení na Ohňové hoře. Opět na začátku velkých prázdnin roku 2015 jsme vyrazili na tábor, tentokrát na celý. Z něj jsme si tak odvezli mnoho zážitků z dobrodružství a spoluprožívání tábora s dobrými přáteli. V tomto roce vznikla také naše družinová kronika, do které se snažíme průběžně doplňovat naše akce, jako jsou družinové výpravy, oddílové výpravy a tábory.

 Minulý školní rok naše družinka dosáhla opět rekordního počtu, když k nám přibyli další 4 členové a celkový počet se tak zvýšil na 11. Nově k nám přibyl i Tomáš K., který se s námi podílel na vedení družinky jako praktikant.

Tento školní rok jsme rozděleni do dvou družin.

 

This patrol was created in September on Kojetín in occasion of Opening ceremony of Scout year, where I met with parents of patrol members and explained to them the following year schedule. I was focused on the prospective cub scouts (5-8 years old boys). That year we had meetings in a number of five. In the beginning of the Scout year boys voted for the name of the newly formed party, it was on 1st September 2013. Among other suggestions were names eg. Chamois. During the summer holidays we went to the 2014 3rd troop Summer Camp. There we spent some nice days in nature.

 Next year we added two more members. We have experienced one day trips in the surrounding of Nový Jičín. That year was in sign of knights. It meant, that we learned mediaeval knightly qualities. At the end of the year was evaluation of the Scout year on the fictive Fire Hill. Again, at the beginning of summer holiday we went to 2015 3rd troop Summer Camp, that time we spent there whole Summer Camp term. We took so many experiences of adventure by pooling camp with good friends. In that year we founded our patrol chronicle. In the chronicle we write about squad or patrol trips and camps.

 The last scout year we added four more members. Newly we added Tomáš K., who has participated with us in the management of our patrol as an apprentice.

Current school year we are divided into two patrols.

 

Akce dokumentů