Osobní nástroje

Hospodaření letních táborů 2022

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků: 55 650,- (z toho 20 100,- zaplaceno přes účet střediska)
Celkový příjem z dotací Moravskoslezského kraje: 12 431,-
Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy: 58 602,-

Výdej za:
 
a) materiál:
11 898,83,-

b) stravné 
34 459,01,-

c) cestovné
12 277,-

d) služby
319,79,-

Akce dokumentů