Osobní nástroje

Hospodaření letních táborů 2020

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků: 43 650,- (z toho 18 000,- zaplaceno přes účet střediska)
Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy: 43 720,-

Výdej za:
 
a) materiál:
20 359,-

b) stravné 
19 813,-

c) cestovné
- kluci 1 593,-
- holky 704,-

d) služby
1 251,-

e) vratky
- holky - Beáta K. - 1200,- ; Eliana D. - 1200,- ; Magdaléna J. - 750,-

Akce dokumentů