Osobní nástroje

Hospodaření Letních táborů 2018

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků: 59 150,- (z toho 23 850,- zaplaceno přes účet střediska)
Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy: 51 971,-
Výdej za:
 
a) materiál:
- hangár - 18 000,- (není veden v táborovém hospodářství)
- ostatní materiál - 18 618,-
b) stravné  
23 552,-
c) cestovné
- kluci 1 119,-
- holky 7 564,-
d) služby
1 118,-
e) vratka
- kluci - 1200,- (Jakub Sobotka)

Akce dokumentů