Osobní nástroje

Zápisy ze schůzek a měsíční bodování 2017/2018


Zápisy z družinových schůzek - 2017 / 2018


25. 9.

Přítomni: Ondřej Ch., Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Na začátku schůzky jsme se pomodlili společně s Káňaty a představili jsme některé nováčky a shrnuli o čem skauting a družinové schůzky jsou. Poté jsme šli ven hrát hru Pif paf Bang a Na četníky a zloděje. Další část schůzky jsme byli rozdělení. Medvědi šli do klubovny. Tam jsem rozdal Modré životy, rozdělili jsme si vlčky pro další plnění. V klubovně jsme hráli páku a pamatovací hru najdi 10 rozdílů. Ke konci schůzky jsem předal Tomáši S. odměnu za celoroční bodování z minulého roku.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1,5b. ; Tomáš S. - +2,5b. ; Vítek H. - +1b. ; Ondřej Ch. - +3b. ; Vítek H. - -1b.

 

2. 10.

Přítomni: Matouš S., Tomáš S., Vítek H., Petr Z., Josef Š.

Program: Modlitbu na začátku i na konci měl Mirek. Nejdříve jsme společně hráli Na četníky a zloděje a Spojovačku. Poté jsme se rozdělili a rozdělili jsme si vlčky a hráli hru Na medvěda. Kluci začali některé vlčky plnit. Poté jsem měl úvod do hospodaření (bavili jsme se o účtenkách - každý dostal účtenku a prezentoval, co na ní má).

Plusové a mínusové body: Vít H. - +2b. ; Matouš S. - +1b. ; Tomáš S. - +1b. ; Josef Š. - +1b. ; Matouš S. - -1b. ; Tomáš S. -1b. ; Vítek H. - -2b.


9.10.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Josef Š., Petr Z., Ondřej Ch.

Program: Na začátku i na konci jsme se pomodlili (Mirek). Společně jsme hráli Na četníky a zloděje a Schovku. Poté jsme se rozdělili a kontroloval jsem Modrý život a kluci si plnili vlčky. 

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +1b. ; Tomáš S. - +5b. ; Vítek H. - +4b. ; Josef Š. - +2b.

 

16.10.

Přítomnost: Josef Š., Tomáš S., Matouš S., Vít H., Petr Z.

Program: Na začátku i na konci se pomodlil Mirek. Celou schůzku jsme byli v amfiteátru na Skalkách a hráli jsme hru Dobyj tvrz. Jednou vyhráli Medvědi a jednou Káňata.

Plusové a míusové body: Petr Z. - +1b. ; Vítek H. - +1b. ; Matouš S. - +1b. ; Josef Š. - +2b. ; Vít H. - -1b.


23.10.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Josef Š., Ondřej Ch., Josef H., Petr Z.

Program: Nejdříve jsme začali modlitbou (Mirek). Poté jsme šli ven a hráli jsme Na četníky a zloděje a fotbal. Poté jsme se rozdělili a udělali volby šestníka a podšestníka. Na konci schůzky jsme plnili vlčky a v rámci jednoho jsme šli ven běhat. Schůzku uzavřel modlitbou Josef H.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +2b. ; Tomáš S. - +2b. ; Ondřej Ch. - +1b. ; Petr Z. - +3b. ; Josef Š. - +3b. ; Josef H. - +5b. ; Vítek H. - -1b.

 

30.10.

Přítomnost: Vít H., Petr Z., Tomáš S., Matouš S., Josef H., Josef Š.

Program: Schůzku zahájil společnou modlitbou Mirek. Nejdříve jsme hráli Na četníky a zloděje. Poté jsme se rozdělili a šli jsme do klubovny. Vítek, Tomáš a Péťa umývání parapet a okno od bahna. Zadal jsem dále klukům papíry a kluci kreslili a psali, co má být na účtence a společně jsme si tyto věci prošlia obodovali. Nakonec jsme si plnili vlčky.

Plusové a mínusové body: Josef H. - +5,5b. ; Tomáš S. - +7b. ; Vít H. - +10b. ; Petr Z. - +4b. ; Josef Š. - +3,5b. ; Matouš S. - +5b.

 

6.11.

Přítomnost: Vít H., Tomáš S., Josef H., Josef Š., Ondřej Ch. Matouš S., Petr Z. 

Program: Nejdříve jsme se společně pomodlili (Mirek) a šli jsme na zahradu, kde jsme hráli Na zombíky a schovku. Potom jsme se rozdělili a šli do klubovny. Tam jsme plnili vlčky a měl jsem přednášku o Příjmových dokladech. Na závěr schůzky jsme vyráběli papírové kuličky.

Plusové a mínusové body: Ondřej Ch. - +1b. ; Matouš S. - +1b. ; Tomáš S. - +3b. ; Vítek H. - +3b. ; Petr Z. - +2b. ; Josef Š. - +2b. ; Josef H. - +4b. ; Vítek H. -1b.

 

Bodovaní za září a říjen 2017

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vítek H.

3

0

3.26

0.5

6.76

5.

Tomáš S.

3

0.2

3.78

0.5

7.48

4.

Josef H.

1

0

3.81

0

4.81

7.

Josef Š.

2.5

0

4.5

1

8

2.

Ondřej Ch.

1.5

0.8

3.6

0.5

6.4

6.

Petr Z.

3

0

4.5

1

8.5

1.

Matouš S.

3

0.3

3,76

0.5

7.56

3.

 

13.11.

Přítomnost: Vít H., Petr Z., Tomáš S., Matouš S., Josef H., Ondřej Ch.

Program: Na začátku jsme se společně s Káňaty pomodlili. Modlitbu vedl Mirek a poté jsme šli ven a hráli jsme Schovku a Na četníky a zloděje. Další část schůzky jsme byli rozdělení a šli jsme do klubovny, kde jsem udělal soutěž na téma: Jak by měl vypadat příjmový pokladní doklad? Po této soutěži jsem kluky učil, jak má vypadat vyplněný Výdajový pokladní doklad. Na závěr jsme si plnili vlčka stopaře a to zvláštní formou hry Na medvěda (medvěd se zavázanýma očima měl odhalit sluchem blížícího se vetřelce).

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +3b. ; Tomáš S. - +1,5b. ; Vítek H. - +3b. ; Ondřej Ch. - +2,5b. ; Josef H. - +7,5b. ; Petr Z. - +2b. ; Vít H. - -1b.

 

20.11.

Přítomni: Tomáš S., Vít H., Josef H., Josef Š., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil modlitbou Vít H. a šli jsme na Skalky, kde se Tomáš S. snažil o splnění vlčka (vylézt na lano). Ke konci schůzky jsme si zahráli fotbal a Josef Š. si tak splnil úkol ve vlčkovi (vedení míče a přihrávky). Schůzku uzavřek modlitbou Josef H.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +1b. ; Tomáš S. - +2b. ; Josef Š. - +2b. ; Josef H. - +1b. ; Vít H. - +1b.

 

27.11.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Ondřej Ch., Josef Š., Petr Z.

Program: Na začátku i na konci se pomodlil Vít H. Poté jsme šli s Káňaty na hřiště na sídlišti, kde jsme hráli fotbal. Druhou část schůzky jsme se rozdělili a hráli jsme Na medvěda a Josef Š. přednášel svého Vlčka (mluvil o bezpečnosti při hrách). Na konci schůzky jsem klukům předvedl škrtidlo.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3 ; Josef Š. - +3 ; Ondřej Ch. - +4 ; Tomáš S. - +3 ; Vít H. - -1


4.12.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Petr Z., Josef H., Josef Š., Ondřej Ch.

Program: Na začátku schůzky jsme se pomodlili (Vítek) a šli jsme společně na hřiště, kde jsme hráli Koulovačku a Honičku ve sněhovém bludišti. Na konci schůzky jsme se rozdělili a Josef H. pokračoval v plnění vlčka Stopař., dále jsem měl přednášku na část tématu Skauting a na závěr jsme si zahráli Stolovou honičku. Schůzku uzavřel modlitbou Tomáš S.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +1b. ; Tomáš S. - +3b. ; Matouš S. - +3b. ; Petr Z. - +2b. ; Ondřej Ch. - +1.5b. ; Josef Š. - +1b. ; Josef H. - +2.5b.


11.12.

Přítomnost: Vít H., Tomáš S., Matouš S., Ondřej Ch., Josef Š., Petr Z., Josef H.

Program: Schůzku jsme zahájili modlitbou (Mirek). Poté jsme šli ven a hráli jsme hru Na Yetiho. Druhou část schůzky jsme uklízeli v klubovně, v chodbě a v koupelně.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1b. ; Vít H. - +2b. ; Josef Š. - +1b. ; Josef H. - +2b.


23.12.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Petr Z., Josef H., Josef Š., Ondřej Ch.

Program: Na začátku jsme se pomodlili (Vítek). A poté jsme šli ven, kde jsme hráli na Četníky a zloděje a Spojovačku. Druhou část schůzky jsme vevnitř hráli Elektřinu a ke konci schůzky jsme si rozdali dárečky, předtím každý zazpíval nějakou koledu.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3b. ; Tomáš S. - +1.5b. ; Matouš S. - +0.5b. ; Ondřej Ch. - +1b. ; Petr Z. - +2b. ; Josef H. - +3b. ; Josef Š. - +3b.

 

Bodování za listopad a prosinec:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

3.5

0

3.38

0.5

7.38

6.

Tomáš S.

3.5

0

4.5

1

9

1.

Josef H.

3

0

4.5

1.5

9

1.

Josef Š.

3

0

4.5

1

8.5

3.

Ondřej Ch.

2.5

0

3.8

0.5

6.8

7.

Petr Z.

3.5

0

4.5

0

8

4.

Matouš S.

3

0

4.5

0.5

8

4.

 

8.1. 2018

Přítomnost: Tomáš S., Vítek H., Ondřej Ch., Josef H., Petr Z.

Program: Na začátku schůzky se pomodlil Vítek. Celou schůzku jsme byli rozdělení a venku jsme hráli Schovku a stopovali jsme Tři krále. Pepa H. si plnil vlčka Stopař. Druhá část schůzky byla v klubovně, kluci si vymýšleli historky s Vánočním tématem a Na medvěda.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +0.5b. ; Vít H. - +5b. ; Tomáš S. - +3b. ; Josef H. - +2b. ; Ondřej Ch. - +2b. ; Vít H. - -3b. ; Tomáš S. - -2b.; Ondřej Ch. - -1b.15.1.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Petr Z., Josef Š., Ondřek Ch.

Program: Na začátku schůzky jsme se společně pomodlili (Mirek) a šli jsme ven. Tam jsme hráli Fotbal a po něm jsme se rozdělili, přečetl jsem měsíční bodování a hráli jsme hru se Sirkami (krabička se musela postavit na hranu). Na závěr jsme hráli hru na podlézání lana bez dotyku. Schůzku modlitbou uzavřel Matouš S.

Plusové a mínusové body: Vít H. - -1b. ; Ondřej Ch. - +9b. ; Petr Z. - +4.5b. ; Vít H. - 4.5b. ; Tomáš S. - +2.5b. ; Matouš S. - +2.5b. ; Josef Š. - +6b.

 

22.1.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H., Josef Š., Ondřej Ch., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil modlitbou Mirek a následovně jsme šli společně ven. Tam jsme hráli Koulovačku dvou týmů proti sobě a závod na Stavění sněhuláků. Další část schůzky jsme byli rozdělení a hráli jsme Lodě. Na závěr se pomodlil Vítek.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +2b. ; Petr Z. - +1b. ; Josef Š. - +3b. ; Ondřej Ch. - +4b. ; Vít H. - -1b. ; Ondřej Ch. - -1b.

 

29.1.

Přítomnost: Ondřej Ch., Vít H., Josef Š., Josef H., Petr Z.

Program: Na začátku schůzky se pomodlil Mirek. Společně s Káňaty jsme hráli Volejbalovybíjenou. Poté jsme šli do klubovny a hráli jsme hry se sirkami (Jenga a stavění nejvyšších domečků), na závěr jsme hráli Lodě. Schůzku uzavřel modlitbou Mirek.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +1b. ; Vít H. - +3b. ; Ondřej Ch. - +4b. ; Josef H. - +3b. ; Josef Š. - +2b. ; Vít H. - -1b.

 

5.2.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H.

Program: Na začátku schůzky se pomodlil Vítek a šli jsme hledat sníh na bobování. Zpátky ze Skalek jsme cvičili orientační běh na rychlost. Nejrychleji do klubovny doběhl Vítek. Na závěr schůzky jsme hráli pexeso. Schůzku ukončil modlitbou Vítek.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +5b. ; Tomáš S. - +2b. ; Matouš S. - +1b.

 

12.2.

Přítomnost: Matouš S., Vít H., Tomáš S., Josef Š. 

Program: Schůzku zahájil modlitbou Mirek a poté jsme šli společně ven, kde jsme hráli Americký fotbal s napůl plnou láhví. Druhou část schůzky jsme se rozdělili a vytírali jsme v malé klubovně. Na konec se pomodlil Tomáš S.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +2b. ; Matouš S. - +2b. ; Tomáš S. - +2b. ; Josef Š. - +3b. ; Vít H. - -1b. ; Tomáš S. - -1b.

 

26.2.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Ondřej Ch., Josef H.

Program: Mirek se pomodlil na začátku a na konci schůzky. Celou schůzku jsme byli spojení a to z důvodu malého počtu v obou družinách. Šli jsme na zamrzlou řeku, po které jsme se procházeli a fotili se s ledopády.

Plusové a mínusové body: nebodovalo se

 

Bodování za leden a únor:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

3

0

3.35

1

7.35

3.

Tomáš S.

3

0

3.2

0

6.2

7.

Josef H.

1.5

0

4.5

0.5

6.5

5.

Josef Š.

2

0

4.5

1

7.5

2.

Ondřej Ch.

2.5

0

3,79

1.5

7.79

1.

Petr Z.

2

0

4.5

0

6.5

5.

Matouš S.

2.5

0

4.5

0

7

4.

 

5.3.

Přítomnost: Tomáš S., Vít H., Petr Z., Josef Š.

Program: Nejdříve jsme se pomodlili (Mirek). Společně jsme šli ven a hráli jsme Na četníky a zloděje a poté jsme se rozdělili a hráli jsme Bojovou koulovačku. Druhou část schůzky jsme šli se projít po ledě a v klubovně jsme se učili o základech skautingu. Schůzku uzavřel modlitbou Vítek.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +3.5b. ; Tomáš S. - +5b. ; Vít H. - +6b. ; Josef Š. - 4.5b. ; Tomáš S. - -1b. ; Vít H. - -2b.

 

12.3.

Přítomnost: Josef Š., Vít H.

Program: Na začátku i na konci schůzky se pomodlil Mirek. Celou schůzku jsme na Lamberku společně s Káňaty hráli zvláštní fotbal.

Plusové a mínusové body: nebodovalo se

 

19.3.

Přítomnost: Petr Z., Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Schůzku zahájil modlitbou Mirek. Následovaly hry na zahradě, a to americký fotbal dvou smíšených týmů proti sobě, předávání a ukořistění míče do svého týmu (tým získal míč a jeho úkolem bylo předat si míč mezi všemi hráči v kruhu aniž by mu jej druhý tým vzal) a soutěž dvou týmů o míč uprostřed skrze vyvolávání čísel a písmen. Před koncem oba týmy soutěžili ve štafetovém závodu. Na závěr schůzky jsem odešel na mši a kluci byli až do konce spojení a schůzku opět ukončil Mirek.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +5.5b. ; Tomáš S. - +4b. ; Vít H. - +5.5b. ; Petr Z. - +3.5b

 

26.3.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H., Petr Z., Josef Š.

Program: Modlitbu na konci i na začátku měl Mirek. Všichni jsme šli ven, kluci se rozdělili na tři skupinky a každá z nich měla za úkol postavit co nejlepší bunkr (vyhrál tým Vítka). Druhou část schůzky jsme byli v klubovně a společně jsme hráli hru na hádání přezdívek (vyhrál Kuba H.).

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +2b. ; Vít H. - +1b. ; Josef Š. - +1b. ; Petr Z. - +1b. ; Tomáš S. - -1b. ; Vít H. - -1b.

 

9.4.

Přítomnost: Josef H., Ondřej Ch., Petr Z.

Program: Dnes Káňata nebyla a tak jsme měli schůzku sami. Zahájil jsem ji modlitbou a po ní jsme šli ven, kde jsme hráli Na schovku, Schovávání kuželky na zahradě, Na prostředníka a Fotbal. Konec programu byl zaměřen na tvoření táborového jídelníčku na tři dny (nejlepší jídelníček vytvořil Ondra Ch.).

Plusové a mínusové body: Ondřek Ch. - +3.5b., Petr Z. - +4b., Josef H. - +4b. 

 

16.4.

Přítomnost: Matouš S., Vít H., Petr Z., Ondřej Ch., Josef Š.

Program: Dnes jsme byli opět s Káňaty, a tak schůzku zahájil modlitbou Mirek. Šli jsme společně ven a tam jsme dělali soutěž ve skupinkách o nejrychlejší zapálení ohně, poté jsme hráli Schovku, Na viděnou (jeden stál uprostřed a ostatní se ho měli dotknout aniž by je viděl), Bang a soutěž na pamatování jmen se zavázanýma očima i bez. Schůzku uzavřel modlitbou Mirek.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +4b. ; Ondřej Ch. - +4b. ; Josef Š. - +2b. ; Vít H. - +3b. ; Matouš S. - +5b. ; Vít H. - -1b.

 

23.4.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H., Josef Š.

Program: Na začátku a na konci se pomodlil Mirek. Celou schůzku jsme byli spojení a šli jsme dělal závody ve šplhu po lezecké stěně, závod na 60m a štafetový běh ve družinkách na antukovém oválu u ZŠ Komenského 68.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3b. ; Tomáš S. - +4b. ; Matouš S. - +1b. ; Josef Š. - +1b.

 

30.4.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H., Josef H., Josef Š., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Vít H. Celou schůzku jsme byli spojení s Káňaty, protože Mirek nemohl přijet na schůzku, kvůli poruše na autu. První hra byl Parlament, dále jsme hráli rugby na dva týmy a poslední soutěží bylo pletení věnečků z pampelišek.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +3b. ; Josef Š. - +5b. ; Josef H. - +4b. ; Vít H. - +2b. ; Tomáš S. - -1b. ; Matouš S. - -1b. ; Petr Z. - -1b. ; Vít H. - -1b.

 

Bodování za březen a duben:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vít H.

3

3.23

0.5

1

7.73

3.

Tomáš S.

2.5

3.67

1

1

8.17

2.

Josef H.

1

4.5

0.5

0

6

6.

Josef Š.

2.5

4.5

1.5

1

9.5

1.

Ondřej Ch.

0.5

4.5

0

0

5

7.

Petr Z.

2.5

3.83

1

0

7.33

4.

Matouš S.

2

3.69

0.5

1

7.19

5.


7.5.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Petr Z., Vít H., Josef Š.

Program: Na začátku i na konci se pomodlil Tomáš S. Celou schůzku jsme byli spojení s Káňaty, protože Mirek nemohl a hráli jsme celou schůzku fotbal na hřišti před ZŠ Stará Komenská.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +4b. ; Petr Z. - +3b. ; Tomáš S. - +9b. ; Vít H. - +7b. ; Josef Š. - +5b. ; Vít H. - -1b.

 

14.5.

Přítomnost: Tomáš S., Vít H., Matouš S., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Mirek. Společně jsme šli ven a tam jsme hráli Na četníky a zloděje a povídali si o našem vztahu ke své zemi.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +1b. ; Tomáš S. - +2b. ; Vít H. - +1b. 

 

21.5.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Ondřej Ch., Josef H., Vít H., Petr Z.

Program: Na začátku jsme se modlili desátek růžence a společně jsme šli ven posilovat a potom jsme hráli na babu s koštětem. Další hrou byl ring s koštětem. Konec schůzky jsme věnovali učení o vlasti - historie Čech a historické památky. 

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3.5b. ; Tomáš S. - +3b. ; Matouš S. - +3b. ; Ondřej Ch. - +2.5b. ; Petr Z. - +3.5b. ; Josef H. - +3.5b. ; Matouš S. - -1b. ; Petr Z. - -1b.

 

28.5.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Schůzka začala modlitbou, kterou měl Mirek a poté jsme s Káňaty šli na Lamberk, kde jsme hráli hry s frisbee. Nejdříve jsme si házeli v kroužku a poté hráli hru frisbee ultimate, závěr našeho pobytu na Lamberku jsme chtěli věnovat fotbalu, na který nakonec nedošlo. Na závěr schůzky jsme šli do klubovny, kde jsem se s Medvědy bavil o poskytování první pomoci.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3b. ; Tomáš S. - +3b. ; Matouš S. - +2.b. ; Vít H. - -1b.

 

4.6.

Přítomnost: Tomáš S., Petr Z., Josef Š

Program: Téměř celou schůzku jsme byli spojení a zahájil ji modlitbou Mirek. Poté jsme šli společně ven a tam jsme hráli Ruskou schovku a Spojovačku. Poslední část schúzký jsme byli rozdělení a šli jsme do klubovny, kde jsme si povídali o první pomoci a zkoušeli jsme prakticky ošetřovat rány na koleně a prstu. Na závěr se pomocník Tomáš S.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +3b. ; Tomáš S. - +3b. ; Petr Z. - +5b.


11.6.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Na začárku i na konci se modlil Tomáš S a poté jsme šli ven, kde jsme rozdělávali oheň na rychlost a Vítek vyhrál. Zpět jsme běželi na čas do klubovny.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +7b. ; Tomáš S. - +5b. ; Matouš S. - +1b. ; Vít H. - -1b.


18.6.

Přítomnost: Ondřej Ch., Matouš S., Tomáš S., Vít H.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Mirek. Celou schůzku jsme hráli kvízovou hru Riskuj.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +2b. ; Tomáš S. - +2b. ; Ondřej Ch. - +1b.

 

25.6.

Přítomnost: Tomáš S. (PP+), Matouš S.(PP+), Josef Š. (PP+), Petr Z. (NA), Vít H. (OA), Josef H. (NA), Ondřej Ch. (NA)

Program: Schůzka začala později, protože jsme měli s rádci schůzku k programu. Téměř celou schůzku si kluci stavěli hráze na Jičínce. Na závěr jsem provedl vyhlášení výsledků bodování skautského roku 2017/2018. Schůzku uzavřel společně s Káňaty modlitbou Mirek.

Plusové a mínusové body nebyly udělovány.

 

Bodování za květen a červen:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

3

3.64

1

7.64

2.

Tomáš S.

3.5

4.5

2

10

1.

Josef H.

0.5

4.5

0.5

5.5

5.

Josef Š.

1

4.5

0

5.5

5.

Ondřej Ch.

1

4.5

0

5.5

5.

Petr Z.

2

3.83

0.5

6.33

4.

Matouš S.

3

3.6

0

6.6

3.

 

Bodování družiny Medvědů za rok 2017/2018
Jméno Měsíc Celkem Pořadí
IX., X. XI., XII. I., II. III., IV. V., VI.
Vít H. 6,76 7,38 7,35 7,73 7,64 36,86 3.
Tomáš S. 7,48 9 6,2 8,17 10 40,85 1.
Josef H. 4,81 9 6,5 6 5,5 31,81 6.
Josef Š. 8 8,5 7,5 9,5 5,5 39 2.
Ondřej Ch. 6,4 6,8 7,79 5 5,5 31,49 7.
Petr Z. 8,5 8 6,5 7,33 6,33 36,66 4.
Matouš S. 7,56 8 7 7,19 6,6 36,35 5.

Akce dokumentů