Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oddíly / Troops / 3. oddíl Nový Jičín / 3rd WOSM and WAGGGS troop / Kontakty / Contacts

Kontakty / Contacts

Kontakty na vůdce oddílu a rádce. / Contacts on scoutmasters and on counselors.

 

Vůdce oddílu: Jan Glogar (vo)

Tel: 777 017 939

 

Zástupkyně vůdce oddílu: Terezie Hoppová (zvo)

Tel: 734 553 337 (hr)

______________________________________________________________

 

Rádcové Medvědů: Martin Jašek (hr/vz/čz) a František Kočnar (pr)

Tel: 732 614 314 (hr)    

 

Rádkyně Berušek: Terezie Hoppová (hr/zvo/vz/zza/čz)

 

Rádce Orlíků: Ondřej Glogar (hr/zza/čz)

Tel: 737 517 017 (hr)

 

Rádce Sokolíků: Jan Glogar (hr/vo/vz/čz/zza)

 

Rádcové Káňat: Miroslav Macháč (hr) a František Kočnar (pr)

Tel: 720 124 448 (hr)

 

Rádkyně Žabiček: Marie Hoppová (hr)

Tel: 607 461 519 (hr)

Vysvětlivky: 

  • Oddílové funkce : pr (podrádce/podrádkyně)

                               hr (hlavní rádce/rádkyně)

                              zvo (zástupce vůdce oddílu)

                              vo (vůdce oddílu)

  • Kvalifikace (skautské vzdělání): vůdcovská zkouška (vz)

                                                   čekatelská zkouška (čz)

                                                   zdravotník zotavovacích akcí (zza)

 

English translation of some expressions: Vůdce oddílu / Scoutmaster (vo)

                                                                  Zástupce vůdce oddílu / Assistant scoutmaster (zvo) 

                                                                  Rádce/Rádkyně / Patrol leader (hr)

                                                                  Podrádce / Assistant patrol leader (pr)

                                                                  Oddílové funkce / Troop functions

                                                                  Kvalifikace (skautské vzdělání) / Qualifications (scouting education)

                                                                  Vůdcovská zkouška (vz) / Scout leadership exam

                                                                  Čekatelská zkouška (čz) / Scout waitress exam

                                                                  Zdravotník zotavovacích akcí (zza) / Medical recuperator

Akce dokumentů